Kapcsolat

Kangaboo Kft.

Levelezési cím:
1097 Budapest,
Soroksári út 164.

info@kangaboo.hu
+36-20-539-6930

Akciók
KUBU 10% kedvezmény
KUBU 10% kedvezmény
2022. 11. 28. 0

YOYO ROCK 5.000 Ft kedvezmény
YOYO ROCK 5.000 Ft kedvezmény
2022. 12. 01. 0

DOUDOU 20% kedvezmény
DOUDOU 20% kedvezmény
2022. 12. 01. 0

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, akkor azt megteheti a lap aljára csatolt, eltölthető elállási/felmondási nyilatkozat minta segítségével, vagy egyéb más formátumú, de egyértelmű nyilatkozat megtételével, mely nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek valamelyikére:

·         postán: 1097 Budapest, Soroksári út 164; Kangaboo Kft.

·         elektronikus levél cím: webshop@kangabooshop.hu  

·         élhet továbbá elállási jogával a www.webshop.kangaboo.hu oldalon a Vevőszolgálat/Garancia, visszaküldés menü pont alatt található levélküldő modul alkalmazásával is

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 

Nyilatkozat letöltése


Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ugyanakkor a fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

          - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

          - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Visszavételi átvevőpont: Kangaboo baba- és gyermekáruház, 2120 Dunakeszi, Nádas u. 8. (Buy-Way Bevásárló park) Személyes visszahozatal esetén is 14 napon belül történik az ellenérték visszafizetése banki átutalással vagy postai úton.